Het aanbod

Kien biedt 24-uurs opvang voor ouder(s) en kind nabij ons gezin. Dit kan kortdurend of langer durend zijn. Bij beide varianten staat het belang en dus het toekomstperspectief van het kind centraal.

Kortdurend:

Tijdens deze plaatsing van maximaal 3 maanden bekijken we of de basis van goed genoeg ouderschap gelegd kan worden. In kaart brengen van de leerbaarheid is hierbij van groot belang.

Langer durend:

Tijdens deze plaatsing van ongeveer een jaar is het doel om ouders vaardigheden aan te leren die nodig zijn om het ouderschap goed genoeg vorm te geven en om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Gaandeweg wordt beoordeeld of dit een haalbaar doel is.

Bij het einde van elke plaatsing dragen wij zorg voor een warme overdracht naar de vervolgplek.

KIEN_appartement

KIEN_hartjes_aan_stoel

De doelgroep

KIEN richt zich op ouders met een beperking, die al kinderen hebben of die een baby verwachten. Te denken valt aan o.a. LVB, belast verleden, trauma en/of milde psychiatrische problematiek. Dit kunnen zowel meerderjarige als minderjarige ouders zijn, alleenstaand of samenwonend. Wij hanteren als contra-indicaties ernstige verslavings- en/of agressieproblematiek en/of ernstige relatieproblematiek. Binnen onze setting is behandeling van deze problematiek niet voorhanden.

Het feit dat wij christen zijn, betekent niet dat onze bewoners dat ook moeten zijn, iedereen is welkom ongeacht geloofsovertuiging of religie.