De werkwijze
van KIEN

ambitie

Wij zijn een moeder-kind-huis, gekoppeld aan ons gezin. Dit betekent dat wij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. Aan voorleven, ondersteunen waar nodig, een warm gezinsklimaat bieden, hecht KIEN veel waarde. Wij bieden maatwerk en kijken per ouder wat zij of hij nodig heeft.

De methodiek van KIEN is dan ook eclectisch van aard, zodat we voor elke moeder een plan op maat kunnen maken. We gebruiken elementen van o.a. oplossingsgericht werken, signs of safety, Begeleid Ontdekkend Leren, contextueel werken en theorieën betreffende hechting (Bowlby, Ainsworth, Juffer, Weterings, Delfos e.a). Wij maken eveneens gebruik van de richtlijnen Goed Genoeg Ouderschap Jeugdhulp & Jeugdbescherming.

Wij doen aan beschrijvende diagnostiek, waarbij onze behandel coördinator eindverantwoordelijke is. Deze is dan ook aanwezig bij behandelplanbesprekingen, evaluaties en cliëntbesprekingen.

Wanneer ouders en kind worden aangemeld, vindt er een inhoudelijke screening plaats. Als deze positief is, dan volgt er een intake en maken we afspraken over de datum van plaatsing. Voor zwangeren geldt dat ze vier tot zes weken voor de bevalling bij ons komen wonen. De screening kan ook als uitkomst hebben dat we inschatten niet de passende zorg te kunnen leveren. Er wordt dan niet overgegaan tot plaatsing.

icoon wekker
Wij helpen met de dagelijkse structuur

Kortdurende plaatsing

Bij de kortdurende plaatsing zal gelijk bij aanvang plaatsing of tijdens de intake een behandelplan worden opgesteld. Dit zal ongeveer eens per twee weken worden geëvalueerd. Het doel van deze kortdurende plaatsingen is het in kaart brengen van het ouderschap, de leefsituatie van ouders en hun leerbaarheid om zo snel mogelijk het perspectief van het kind duidelijk te krijgen.

Langer durende plaatsing

Bij de langer durende plaatsing wordt na vier tot zes weken een eerste behandelplan opgesteld. De eerste periode staat in het teken van kennismaken en observatie. Evaluaties vinden bij deze plaatsing gemiddeld om de drie maanden plaats, zo nodig vaker. Het doel van deze langer durende plaatsingen is om ouders vaardigheden aan te leren die nodig zijn om het ouderschap goed genoeg vorm te geven en om zich staande te kunnen houden in de maatschappij.

Gaandeweg wordt beoordeeld of dit een haalbaar doel is of dat het moet worden bijgesteld. Bij aanvang van deze plaatsing wordt er vanuit gegaan dat de basis van goed genoeg ouderschap aanwezig is. Wanneer dit anders of twijfelachtig blijkt te zijn, is er de mogelijkheid om de beoordeling van de kortdurende plaatsing te hanteren.

Verder heeft elke ouder twee maal per week een behandelgesprek met de gezinshuisouders op vaste momenten in de week. En wordt er dagelijks begeleid op de te behalen doelen.