Informatie voor
verwijzers

doneren

Driestroomhuis KIEN

Ons Moeder & Kind huis is een Driestroomhuis. De naam is afkomstig van Stichting de Driestroom te Elst met wie wij een franchiseovereenkomst zijn aangegaan. Deze Stichting is een semimurale zorginstelling die zorgt biedt aan mensen met en zonder beperking. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op eigen niveau en op eigen tempo. De cliënten van Driestroom doen waar mogelijk mee in de maatschappij op het gebied van wonen, leren, vrije tijd en werken. De begeleiding en ondersteuning van Driestroom is gericht op ontwikkeling. Door de franchiseconstructie is het Driestroomhuis gelieerd aan de Driestroom en daarmee verwerft het Driestroomhuis dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling

Plaatsing

Intakeprocedure bij Driestroom:
Voordat de intake procedure van start gaat, stellen we het op prijs dat er persoonlijk of telefonisch contact is met Gerwin of Minke.

Aanmelding van een mogelijke cliënt loopt via het Driestroomloket. Om de intake voor Driestroomhuis KIEN te starten, ontvangt het Driestroomloket graag informatie/verslagen om een goed beeld te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld persoonsbeeld, gedrag en begeleidingsvragen bij het wonen.

Nadat alle informatie en de woonvraag van cliënt bij het Driestroomloket binnen is, wordt de intake gestart en het dossier beoordeeld. Als er op inhoud een positief advies gegeven wordt, kan de intake verder opgepakt worden. Plaatsingen worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Samen met het driestroomloket kan gekeken worden welk verblijf, profiel en intensiteit het meest passend is.


Wij zorgen voor een veilige omgeving

Vervolg intakeprocedure bij Driestroomhuis KIEN:
Zodra er een inhoudelijk en financieel akkoord is vanuit Driestroom, gaan we als KIEN kijken naar de mogelijkheden van een match. We bekijken en beoordelen samen met onze eigen zorgcoördinator alle aanwezige informatie. Daarbij kijken we of de cliënt (op papier) past binnen ons huis en of wij een passend begeleidingsklimaat kunnen bieden. Als wij een mogelijke match zien dan gaan we verder met een oriëntatie/kennismakingsgesprek zodat zowel Kien als cliënt/aanmelder kunnen kijken of deze woonplek aansluit bij de woonvraag van de cliënt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Driestroomhuis KIEN, telefoonnummer 06 14 54 43 34 of 06 39 46 14 40, of het Driestroomloket, telefoonnummer (0481) 375 555.

Wie werken met ons samen?

Er zijn vier medewerkers werkzaam bij ons gezinshuis. Daarnaast is er een behandelcoördinator die samen met ons de inhoud van de zorg vorm geeft. Binnen ons Driestroomhuis werken we met een vaste kraamzorgorganisatie, verloskundigenpraktijk, huisarts, tandarts en apotheek. Indien nodig schakelen we externe hulp in voor complexe problematiek, waar wij onvoldoende voor zijn toegerust.